v6

|- A→(¬B→¬(A→B))

Důkaz

Vyjdu z dlouhými léty prověřené implikace

|- (A→B)→(A→B)

(mj. to platí podle v1)

Dvěma použitími věty o dedukci dojdu k

A, A→B |- B

A znova, tentokrát obráceným směrem

A |- (A→B)→B

Dle v5 a modus ponens

  (A->B)->B   [(A->B)->B]->[¬B->¬(A->B)]
 ------------------------------------------
        ¬B->¬(A->B)

A |- ¬B→¬(A→B)

A ještě jednou věta o dedukci

|- A→[¬B→¬(A→B)]

QED

 
a_-_b_-_a_-_b.txt · Last modified: 2006/04/27 21:39 by 85.160.58.254
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki