Axiomatika predikátové logiky

Všechny axiomy výrokové logiky jsou axiomy predikátové logiky. Pravidlo modus ponens je také odvozovacím pravidlem predikátové logiky. Proto všechna tvrzení dokazatelná ve výrokové logice jsou dokazatelná také v predikátové logice.

Kromě toho obsahuje predikátová logika navíc

 
axiomatika_predikatove_logiky.txt · Last modified: 2006/04/12 00:27 by 213.192.20.1
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki