Substituovatelnost

řekneme, že term t je substituovatelný do formule A za proměnnou x, jestliže pro každou proměnnou y vyskytující se v t platí, že neexistuje podformule (Qy)B formule A, ve které má x volný výskyt.

Q ∈ {∀, ∃}

 
substituovatelnost.txt · Last modified: 2006/04/29 18:01 by 85.160.38.83
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki